RosyFX

Bắt đầu giao dịch Forex, Kim loại và CFD

* Các mục được chọn là bắt buộc


Cảnh báo rủi ro: RosyFX là trang web được điều hành bởi ACE HOLDINGS LIMITED.. Giao dịch Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD), mang mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể bị thua lỗ một số hoặc tất cả vốn đầu tư của bạn, do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không được phép thua lỗ. Bạn nên hiểu biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ. Trang web này được tiếp thị và điều hành bởi ACE HOLDINGS LIMITED có trụ sở tại 10 Town Gate, Leeds, England, LS20 9JA, Company number 13403160. Các điều khoản pháp lý bị hạn chế: Chúng tôi không thiết lập các tài khoản cho các cư dân của một số khu vực giới hạn pháp lý nhất định bao gồm Hoa Kỳ