RosyFX

Bắt đầu giao dịch Forex, Kim loại và CFD

* Các mục được chọn là bắt buộc


Cảnh báo rủi ro: RosyFX là một thương hiệu của Trinity Capital LLC, dvà được cấp phép bởi St Vincent & The Grenadines Financial Services Authority với giấy phép số 450 LLC 2020. Giao dịch Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD), mang mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể bị thua lỗ một số hoặc tất cả vốn đầu tư của bạn, do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không được phép thua lỗ. Bạn nên hiểu biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ. Trang web này được tiếp thị và điều hành bởi Trinity Capital LLC. có trụ sở tại First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Các điều khoản pháp lý bị hạn chế: Chúng tôi không thiết lập các tài khoản cho các cư dân của một số khu vực giới hạn pháp lý nhất định bao gồm Hoa Kỳ